본문 바로가기 주메뉴 바로가기

SIHEUNG CITY 복지

Dự án hỗ trợ gia đình đa văn hóa

Gia đình Đa Văn hóa là gì?

Gia đình Đa Văn hóa đề cập đến một trong các hộ gia đình sau. (Điều 2 Luật hỗ trợ gia đình Đa Văn Hóa) Người kết hôn nhập cư theo quy định Điều 2 khoản 3 [Luật cơ bản về đối xử với người nước ngoài tại Hàn Quốc], gia đình gồm người đã có quốc tịch Hàn Quốc theo quy định Điều 2 đến Điều 4 [Luật quốc tịch], gia đình gồm người đã có quốc tịch Hàn Quốc theo quy định Điều 3 Điều 4 [Luật quốc tịch]

Tư vấn giáo dục

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

Tư vấn giáo dục
Tên dịch vụĐối tượng tham giaChu kỳ dịch vụNội dung dịch vụCơ quan điều hành
Tổng đài giáo dục Da-Gachi Gia đình Đa Văn Hóa và cư dân người nước ngoài quanh năm
(điện thoại)
Dịch vụ tư vấn giáo dục trẻ em qua điện thoại bằng đa ngôn ngữ (tiếng Trung, tiếng Việt)

Dịch thuật văn bản thông tin gia đình từ trường học, trường học dự bị cho trẻ em nhập cảnh giữa chừng, dịch vụ giáo dục, hỗ trợ làm bài tập tại nhà, liên kết chăm sóc trẻ em đến các Trung Tâm Trẻ Em và Địa Phương và các chương trình giáo dục khác 

Tiếng Trung : 031-319-7870 / Tiếng Việt : 031-319-7871
Trung Tâm Gia Đình Thành Phố Siheung

Giáo dục tiếng hàn

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

Giáo dục tiếng hàn
Tên dịch vụĐối tượng tham giaChu kỳ dịch vụNội dung dịch vụCơ quan điều hành
Giáo dục tiếng hàn Người kết hôn nhập cư, trẻ em nhập cảnh giữa chừng tháng 2 ~
tháng 12
Tiếng Hàn với mục đích đặc biệt (nói, kết nối với văn hóa địa phương, v.v.)
TOPIK (đọc, nghe, viết)

Lớp luyện thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK)
Trung Tâm Gia Đình Thành Phố Siheung
Đánh giá ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ Trẻ em gia đình Đa Văn Hóa cần đánh giá và giáo dục ngôn ngữ... (dưới 12 tuổi) 6 tháng
(có thể gia hạn 3 lần)
lên đến 2 năm
Sử dụng các công cụ đánh giá thích hợp để đánh giá mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ

Đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển từ vựng và nói, cải thiện kỹ năng đối thoại và giao tiếp xã hội, đọc và nói chuyện
Trung Tâm Gia Đình Thành Phố Siheung

Dịch vụ giáo dục gia đình Đa Văn Hóa tại nhà

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

Dịch vụ giáo dục gia đình Đa Văn Hóa tại nhà
Tên dịch vụĐối tượng tham giaChu kỳ dịch vụNội dung dịch vụCơ quan điều hành
Hướng dẫn bài tập tại nhà Trẻ em gia đình đa văn hóa trong độ tuổi từ 4 đến 10 có hộ khẩu trong thành phố Siheung 10 tháng Chữ Hàn, quốc ngữ, đọc sách của hãng Daekyo nunnoppi Phòng phụ nữ và Gia Đình Thành phố Siheung
Giáo dục tiếng Hàn tại nhà Người kết hôn nhập cư đến Hàn Quốc dưới 5 năm và trẻ em nhập cảnh giữa chừng 10 tháng Giáo dục tiếng Hàn cấp độ 1-4, từ vựng, ngữ pháp, ngữ dụng, văn hóa Trung Tâm Gia Đình Thành Phố Siheung
Dịch vụ giáo dục bố́ mẹ tại nhà Hỗ trợ 1 lần cho mỗi chu kỳ vòng đời (lên đến 15 tháng, tổng cộng hỗ trợ 3 lần) 5 tháng ( hỗ trợ 3 lần cho mỗi chu kỳ vòng đời) Giáo dục bố mẹ nhằm hỗ trợ nuôi dạy trẻ,
Dịch vụ tư vấn gia đình và hỗ trợ tinh thần
Trung Tâm Gia Đình Thành Phố Siheung
Dịch vụ hướng dẫn sinh hoạt cho trẻ em Trẻ em gia đình Đa Văn Hóa, trẻ em nhập cảnh giữa chừng từ 3 đến 12 tuổi 10 tháng Huấn luyện đọc, hướng dẫn bài tập về nhà v.v.
Tăng cường năng lực văn hóa, giáo dục công dân, hướng dẫn phát triển bản thân
Trung Tâm Gia Đình Thành Phố Siheung

Dịch vụ biên - phiên dịch (thư tín trường học)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

Dịch vụ biên - phiên dịch (thư tín trường học)
Tên dịch vụĐối tượng tham giaChu kỳ dịch vụNội dung dịch vụCơ quan điều hành
Dịch vụ phiên dịch Các cá nhân hoặc tổ chức hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các gia đình Đa Văn Hóa quanh năm
(đến trung tâm đăng ký, điện thoại, e-mail, v.v.)
Phiên dịch, biên dịch, cung cấp thông tin v.v, Hỗ trợ tiếng Trung Trung Tâm Gia Đình Thành Phố Siheung
Dịch vụ biên dịch thư tín trường học Trẻ em của các gia đình Đa Văn Hóa học mẫu giáo và trường tiểu học (bao gồm cả nhà trẻ) Tháng 2 đến tháng 12
(đến trung tâm đăng ký , điện thoại, e-mail, v.v.)
Hỗ trợ dịch thuật các bản tin trường học hàng tuần, hàng tháng, kế hoạch bữa ăn, thư từ v.v.
Tổng cộng 8 ngôn ngữ (Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Nga, Mông Cổ, Anh, Nhật)
Trung Tâm Gia Đình Thành Phố Siheung

Quản lý hồ sơ gia đình Đa Văn Hóa

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

Quản lý hồ sơ gia đình Đa Văn Hóa
Tên dịch vụĐối tượng tham giaChu kỳ dịch vụNội dung dịch vụCơ quan điều hành
Quản lý hồ sơ Gia đình thành viên Trung Tâm Gia Đình Thành Phố Siheung quanh năm Tư vấn và hỗ trợ cho các gia đình đa văn hóa đang gặp khó khăn để giải quyết vấn đề và thúc đẩy sự thích nghi trong nước Trung Tâm Gia Đình Thành Phố Siheung
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?