본문 바로가기 주메뉴 바로가기

SIHEUNG CITY 복지

Dự án hỗ trợ cư dân người nước ngoài

Cư dân người nước ngoài là gì?

“Cư dân người nước ngoài” chỉ những người nước ngoài sinh sống tại Thành phố Siheung hơn 90 ngày và đang tham gia vào các hoạt động mưu sinh, người nước ngoài và người đã nhập quốc tịch Hàn Quốc cùng con cái của họ, những người không quen thuộc với ngôn ngữ, văn hóa và cuộc sống của Hàn Quốc.(Sắc lệnh hỗ trợ cư dân nước ngoài và gia đình Đa Văn hóa của Thành phố Siheung Điều 2)

Dự án Giáo dục

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

Dự án Giáo dục
Tên dịch vụĐối tượng tham giaChu kỳ dịch vụNội dung dịch vụCơ quan điều hành
Giáo dục tiếng hàn Cư dân người nước ngoài Tháng 2 ~
tháng 12
Lớp sơ cấp, trung cấp, TOPIK Trung Tâm Phúc Lợi Người Nước Ngoài Thành Phố Siheung
Giáo dục phát triển năng lực nghề Cư dân người nước ngoài, phụ nữ kết hôn nhập cư Tháng 2 ~
tháng 12
Gồm 5 khóa học : máy vi tính ITQ Excel, học thi bằng lái xe, học làm bánh Bakery, Nail Art, Eco Craft
Giáo dục về hiểu biết sự đa dạng văn hóa Cư dân Thành phố Siheung và cư dân người nước ngoài Tháng 2 ~
tháng 12
Giáo dục trải nghiệm đa văn hóa, chiến dịch nâng cao nhận thức
Hỗ trợ trẻ em nhập cảnh giữa chừng thích nghi với xã hội Hàn Quốc Thanh thiếu niên nhập cảnh giữa chừng Tháng 3 ~
tháng 12
Phát huy vai trò làm câu nối cho trẻ em nhập cảnh giữa chừng chuẩn bị nhập học vào các trường chính quy (trường học dự bị)

Dự án phúc lợi

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

Dự án phúc lợi
Tên dịch vụĐối tượng tham giaChu kỳ dịch vụNội dung dịch vụCơ quan điều hành
Hỗ trợ khẩn cấp cho cư dân người nước ngoài  - Hỗ trợ khẩn cấp cho người nước ngoài đang gặp khó khăn do bệnh hiểm nghèo, thiên tai, tai nạn, người có thu nhập chính qua đời, v.v.
 - Người nước ngoài cư trú trên 90 ngày trở lên và bị bệnh ở trong nước(không bao gồm chi phí điều trị ngoại trú )
 - Tiêu chuẩn thu nhập : Bộ Y Tế và Phúc Lợi hỗ trợ khẩn cấp áp dụng theo tiêu chuẩn thu nhập (những người có thu nhập trung bình dưới 75% )
- Tiêu chuẩn tài sản : hỗ trợ khẩn cấp của Bộ Y Tế và Phúc Lợi hỗ trợ khẩn cấp cho các dự án hỗ trợ y tế áp dụng theo tiêu chuẩn tài sản
Tháng 1~
Tháng 12
Hỗ trợ chi phí y tế lên đến 1,000,000won/người,
Hỗ trợ chi phí sinh con lên đến 500,000won,
Hỗ trợ phí sinh hoạt 400,000won
Phòng Phụ Nữ và
Gia Đình
Thành Phố Siheung

Dự án tư vấn

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

Dự án tư vấn
Tên dịch vụĐối tượng tham giaChu kỳ dịch vụNội dung dịch vụCơ quan điều hành
Hỗ trợ tư vấn cư dân người nước ngoài Cư dân người nước ngoài Tháng 1~
Tháng 12
Tư vấn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ về các vấn đề̀ trong sinh hoạt, pháp luật ... Trung Tâm Phúc Lợi
Người Nước Ngoài
Thành Phố Siheung
Trung Tâm Hỗ Trợ Lực Lượng Lao Động Nước Ngoài (trung tâm khu vực) Cư dân người nước ngoài Tháng 1~
Tháng 12
Tư vấn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ về các vấn đề̀ trong sinh hoạt, pháp luật ... Trung Tâm Phúc Lợi
Người Nước Ngoài
Thành Phố Siheung
Trung tâm phụ (tầng 1)
Mái ấm công nhân người nước ngoài lao động nam người nước ngoài Tháng 1~
Tháng 12
Cung cấp nơi ở ngắn hạn và tư vấn thường xuyên cho lao động nước ngoài nam không có chỗ ở. Trung Tâm Phúc Lợi
Người Nước Ngoài
Thành Phố Siheung
Trung tâm phụ (tầng 3)

Dự án văn hóa

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

Dự án văn hóa
Tên dịch vụĐối tượng tham giaChu kỳ dịch vụNội dung dịch vụCơ quan điều hành
Hỗ trợ người nước ngoài trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc Cư dân người nước ngoài Tháng 4,
Tháng 10
Trải nghiệm các thắng cảnh và văn hóa truyền thống của Hàn Quốc Trung Tâm Phúc Lợi
Người Nước Ngoài
Thành Phố Siheung
Hỗ trợ các hoạt động văn hóa, thể thao cho người nước ngoài Cư dân người nước ngoài Tháng 3 ~
Tháng 12
Hỗ trợ các hoạt động thể thao như thuê sân chơi, trọng tài và các phương tiện thể thao
Hoạt động câu lạc bộ cho cư dân người nước ngoài Cư dân người nước ngoài Tháng 3 ~
Tháng 12
Lớp đàn ghi ta, lớp nhảy Dance, chụp ảnh, câu lạc bộ tiếng Anh
Tổ chức và hoạt động cộng đồng Cư dân người nước ngoài Tháng 1 ~
Tháng 12
Nhóm cộng đồng tự lập
Họp lãnh đạo cộng đồng hàng tháng
Sự kiện Ngày Nhân Dân Thế Giới Cư dân địa phương và cư dân người nước ngoài Thành phố Siheung Trước và sau Ngày Nhân Dân Thế Giới 20/5 hàng năm Biểu diễn trước khi lễ hội bắt đầu
Lễ kỷ niệm
Sự kiện chính
Vận hành các gian hàng, v.v.
Phòng Phụ Nữ và
Gia Đình
Thành phố Siheung
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?